Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Två överkommissarier handlade lagstridigt då demonstranter greps

 Biträdande JO Jussi Pajuoja inskärper för två överkommissarier vid polisinrättningen i Östra Nyland vikten av att omsorgsfullt pröva förutsättningarna för gripande. Han har gett överkommissarierna en anmärkning för deras lagstridiga förfarande i samband med gripandet av personer som deltog i miljöorganisationen Greenpeaces demonstration vid Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå.

Händelserna i Borgå

Greenpeace ordnade 2007 en demonstration och en båtoperation vid Nestes raffinaderi i Borgå. Aktionerna var riktade mot användningen av palmolja för produktion av biodiesel.

En del av aktivisterna samlades vid raffinaderiets huvudport där de delade ut flygblad till de anställda. Andra aktivister befann sig i gummibåtar på havsområdet och på stranden i närheten av raffinaderiet. Enligt polisens uppfattning hade alla aktivister som kommit till Borgå ett gemensamt syfte, dvs. att stoppa tankfartyget med palmolja som var avsedd för raffinaderiet.

Polisen beordrade demonstranterna att förflytta sig från det delvis avstängda raffinaderiområdet till en närbelägen skola. Något senare gav den ene överkommissarien order om att alla aktivister, både de som befann sig i skolan och de som befann sig på havsområdet, skulle gripas som misstänka för olaga tvång.

Polisen hade bett om handräckning av Finska vikens sjöbevakningssektion, som försökte stoppa de aktivister, som var i gummibåtar. Båtförarna lydde inte sjöbevakningens order om att stanna. Sjöbevakningen lyckades få båtarna att stanna först flera timmar senare, genom att använda pepparspray.

Överkommissarien gav order om att gripa demonstranterna

Eftersom överkommissarien ansåg att det skäligen kunde misstänkas att det var uppenbart att de aktivister som befann sig på havet eller på stranden hade för avsikt att stoppa oljetankern, anser biträdande JO Pajuoja att han agerade inom ramen för sin prövningsrätt.

Däremot anser Pajuoja att det inte fanns rättsliga grunder för brottsmisstankar mot de demonstranter som förflyttats till den närbelägna skolan. De hade varken använt våld eller uppträtt hotfullt. De endast protesterade mot användningen av palmolja genom att dela ut flygblad och bära banderoller. Överkommissarien överskred sin prövningsrätt då han beordrade att de skulle gripas och förhöras.

Däremot kunde överkommissarien inte kritiseras för att han beslöt låta flytta bort demonstranterna från raffinaderiets huvudport.

Var det nödvändigt att hålla kvar alla gripna till följande dag?

Samtidigt som den andre överkommissarien på kvällen övertog utredningsansvaret blev han också ansvarig för att gripandena var berättigade och för att frihetsberövandena förlängdes. Han borde därför i fråga om varje gripen person ha bedömt om det fanns orsak till misstanke om olaga tvång eller andra brott och om frihetsberövandet skäligen kunde förlängas.

Biträdande JO anser det vara problematiskt att de gripna behandlades som en enda grupp, trots att de som greps vid skolan spelade en helt annan roll i händelserna än de som greps på havsområdet. Trots att de ursprungligen gripits utan orsak hölls också de kvar på polisstationen till följande dag.

Biträdande JO kritiserar polisens förfarande också i vissa andra avseenden. Däremot ger sjöbevakningens förfarande ingen anledning till kritik.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 4267/4/08  i sin helhet (på finska).

Närmare information ger notarie Piatta Skottman-Kivelä, tfn (09) 432 3395