Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Skatteförvaltningen agerade olagligt vid beskattning av personer som investerat i en bank i Liechtenstein

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin: Skattskyldiga  behandlades inte jämlikt

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar Skatteförvaltningens agerande i en utredning som gällde finska privatpersoners investeringar i LGT-banken i Liechtenstein.

Massmedia rapporterade i september 2013 att förundersökningen av Finlands största fall av skattebedrägeri stannat upp på grund av Skatteförvaltningens förfarande. Enligt pressuppgifter gällde utredningen investeringar på 50?60 miljoner euro. Sakslin tog saken under utredning utifrån nyheterna.

På basis av de inlämnade utredningarna konstaterar biträdande justitieombudsmannen att Skatteförvaltningens kontrollåtgärder försenades ogrundat i ett och ett halvt år. Dessutom var skatteförhöjningar för de privatpersoner som deltagit i investeringsförfarandet nästan utan undantag mildare än normalt.

Dessa skattskyldigas verksamhet hade inte heller anmälts till polisen, förutom i ett fall, även om Skatteförvaltningen varje år gjort brottsanmälningar i allt större omfattning.

Inga godtagbara skäl för särbehandling

Sakslin anser att Skatteförvaltningen i sina utredningar inte har gett några godtagbara skäl för särbehandlingen. Enligt Sakslin har Skatteförvaltningen behandlat investerarna annorlunda än andra skattskyldiga. Således har Skatteförvaltningen inte uppfyllt sin förpliktelse att främja en riktig och enhetlig beskattning. Sakslin ansåg att Skatteförvaltningens förfarande var olagligt.

Sakslin utredde fallet särskilt utifrån hur Skatteförvaltningens förfarande uppfyllde sin skyldighet att utöva skattekontroll och hur förfarandet garanterade medborgarnas förtroende för att Skatteförvaltningen agerar korrekt och rättvist.
 
Utredningar och utlåtanden skaffades från Skatteförvaltningen för fallet. Dessutom ombads Skatteförvaltningen ge in ytterligare en specificerad utredning över huruvida dessa skattskyldiga behandlats rättvist i förhållande till andra.

Ytterligare information ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.