Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Sjukhuset kränkte människovärde och frihet av en patient instängd i säkerhetsrum


Justitieombudsmannen föreslår gottgörelse

 
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att Norra Kymmene sjukhus kränkt den kvinnliga patientens människovärde och den personliga friheten, när hon var stängd in i sjukhusets säkerhetsrum.

Justitieombudsmannen har tilldelat en anmärkning till sjukhuset för lagstridiga förfaranden och försummelser. Dessutom framställer Jääskeläinen att patienten gottgörs för kränkningarna av hennes grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter.

Enligt Jääskeläinen har grundlagen och den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna kränkts vid behandlingen av patienten. Patienten själv framförde klagomålet.

Isolerad under 13 timmar

En kvinna som lidit av depression och som var alkoholpåverkad hade förts med ambulans till polikliniken för akutsjukvård vid Norra Kymmene sjukhus. Kvinnan som berättade om självdestruktiva tankar hade avlägsnat sig från kliniken innan läkarundersökningen efter vilket hon hade förts tillbaka till sjukhuset med hjälp av polisens handräckning.

Specialistläkaren hade utgående från telefonkonsultation tillåtit sjukskötaren att isolera kvinnan i säkerhetsrummet och bestämt en psykiatrisk utredning för följande dag. Kvinnan var i säkerhetsrummet cirka 13 timmar.

Hon berättade att hon var tvungen att uträtta sina behov på golvet, när hon inte fick gå på toaletten trots begäran.

- Berusning får inte vara ett hinder för att en person ska få tillbörlig betjäning och vård, konstaterar Jääskeläinen.

Många brister i behandlingen

Justitieombudsmannen hittade många brister i vården och behandlingen av kvinnan.

Kvinnan träffade en läkare för första gången först efter att ha varit isolerad under 13 timmar. Justitieombudsmannen anser att hon redan tidigare hade rätt att bli undersökt av en läkare.

Isolering av patient vid somatisk hälso- och sjukvård är inte lagstadgad. Isolering kan dock vara berättigad enligt bestämmelserna om nödtillstånd eller nödvärn.

Justitieombudsmannen anser det vara uppenbart att isoleringen av kvinnan fortsatt under en längre tid än vad nödtillståndet varat. Sålunda hade kvinnans personliga frihet kränkts.

Patienten fick dessutom inte människovärdig behandling och vård av god kvalitet, då hon var tvungen att uträtta sina behov på golvet, anser justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannen anser det även vara en allvarlig brist att nödvändiga och tillräckliga anteckningar i patientjournalerna försummades på sjukhuset. De otillräckliga anteckningarna försvårade bedömningen av ärendet.


Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 3721/4/14 i sin helhet,(på finska).
Mer information fås av referendarieråd Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn 09 432 3377.

 

 

 

.