Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Omhändertagna barns rättigheter begränsades i strid med lag

Under en oanmäld inspektion i specialbarnskyddsenheten Loikalan kartano 23-24.10.2018 uppdagades allvarliga brister i de omhändertagna barnens bemötande och beslutsfattandet om begränsningsåtgärder. 

Enligt biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin har enheten, som ägs av Pro Manors Oy, regler och rutiner genom vilka barnens självbestämmanderätt och sociala kontakter begränsas på ett sätt som är lagstridigt, godtyckligt och kränkande.

BJO såg allvarligt på saken och fäste enhetens uppmärksamhet vid att begränsningsåtgärderna måste basera sig på enskilda beslut och individuella bedömningar av huruvida de lagstadgade förutsättningarna uppfylls. Enheten måste försäkra sig om att de lagstadgade förutsättningarna uppfylls vid varje enskild åtgärd. Åtgärderna får aldrig användas som straff.

Inspektionsprotokollet 5377/2018 har publicerats (på finska) på JO:s webbplats www.ombudsman.fi.

Mer information ges av referendarieråd Tapio Räty, tfn 09 432 3379