Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Privatpersoner kan inte ges rätt till parkeringsövervakning

Parkeringsövervakaren måste själv konstatera felparkering för att kunna påföra avgift

22.6.2010

JO Petri Jääskeläinen uppmärksammar parkeringsövervakaren i S:t Michel på att privatpersoner inte kan ges övervakningsuppdrag. Endast kommunala tjänsteinnehavare får utföra parkeringsövervakning.

JO kontaktades av en person som parkerat sin bil på gården till ett höghus där hans bror bodde. Vid avfärden märkte han att någon hade fäst en lapp på bilens vindruta med rubriken ?Meddelande om felparkering?. Av texten framgick att övervakningsmyndigheten skulle underrättas om felparkeringen och att följden kunde bli en felparkeringsavgift. Lappen var undertecknad av en person som bodde i huset.

Det framgick att parkeringsövervakaren i S:t Michels stad hade ingått avtal med ett antal husbolag om att representanter för husbolaget kunde underrätta parkeringsövervakaren om felparkerade bilar på husets parkeringsplats. I allmänhet kom den för parkeringsövervakningen ansvariga myndigheten till platsen för att konstatera felparkeringen och fästa en betalningsanmaning på bilen. På många höghusgårdar förekom emellertid felparkering närmast kvällar och veckoslut, då det var svårt att få myndigheter till platsen. På basis av meddelanden från husbolagets representanter beslöt då parkeringsövervakaren om det var skäl att utfärda en betalningsanmaning eller ge en anmärkning.

JO konstaterar att enligt lagen är det parkeringsövervakarens biträden som ska underrätta parkeringsövervakaren om felparkering och biträda parkeringsövervakaren i de till övervakningen hörande uppgifterna.

Enligt grundlagen kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än tjänstemän endast med stöd av lag. Lagen om parkeringsbot innehåller inga bestämmelser som ger rätt att i något avseende anlita andra än övervakningspersonal för uppgifter i parkeringsövervakningen. Parkeringsövervakaren får sålunda enligt lagen inte ingå avtal som innebär att privatpersoner biträder parkeringsövervakaren.

Dessutom kan betalningsanmaning för felparkering enligt lagen utfärdas endast då en person som hör till övervakningspersonalen själv har konstaterat en felparkering.

JO ber parkeringsövervakaren i S:t Michel senast 1.10.2010 meddela vilka åtgärder hans ställningstagande har föranlett.

JO Petri Jääskeläinens avgörande dnr 3257/4/08 i sin helhet
(på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström,
tfn (09) 4321.