Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt ber inrikesministeriet ge en tillläggsutredning

6.2.2007

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt har bett inrikesministeriets polisavdelning inkomma med en tilläggsutredning om polisens agerande i samband med Smash Asem
-demonstrationen 9.9.2006

Polisavdelningen skall inkomma med sin tilläggsutredning senast 2.4.2007.

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Juha Haapamäki, tfn (09) 432 3334.

- - - -

Justitieombudsmannen har hittills fått ungefär 60 klagomål som gäller polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen.

I flera av klagomålen framförs åsikten att det inte fanns någon orsak att stoppa demonstrationen och enskilda gripanden kritiseras. Dessutom understryks det att polisens order att upplösa folksamlingen antingen inte hördes eller var omöjliga att följa, eftersom polisen redan då hade slagit en ring runt dem som befann sig framför Kiasma och Posthuset.

Klagandena anser också att många av dem som stängdes in var utomstående personer som inte kommit till platsen för att demonstrera. Enligt klagomålen fick de som befann sig på det avspärrade området ingen information om hur och när de skulle få avlägsna sig. De fick vänta länge innan de släpptes och villkoret var att de lämnade sina personuppgifter, fotograferades och fick åtminstone sina väskor genomsökta.

Klagandena kritiserade också förhållandena i de bussar som de gripna fördes till samt i polishäktet. Vidare kritiserades polisen för att ha beslagtagit och undersökt mobiltelefoner, kameror och bildmaterial.