Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Polisen borde förbättra sina anvisningar om förhindrande an barnkapning

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja anser att Polisstyrelsen borde bedöma ifall det finns behov av landsomfattande anvisning om bortförande av barn.

Pajuoja tog ställning till ärendet på basen av ett klagomål. Där kritiserade man polisens förfarande i en situation där klagande misstänkte att hans fru skulle föra barnen till Ryssland. Polisens förfarande hade enligt klagade bidragit till att barnen blev bortförda.

Enligt Pajuoja fäste polisen inte tillräcklig uppmärksamhet vid misstanken om barnkapning. Dessutom sköttes situationen endast av en polisman och genom de råd han gav.

Om åtgärder för att förhindra bortförande av barn stadgas i flera lagar. Tillämpning kan dock vara svårt i brådskande situationer. Dessutom finns det vissa problem i frågor om myndighetssamarbetet.

Polisstyrelsen ombedes meddela senast 30.8.2013 vilka åtgärder saken eventuellt ger anledning till.


BJO Jussi Pajuojas beslut, dnr 4168/4/2011 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger inspektör Peter Fagerholm, tfn (09) 432 3372.