Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Pasi Pölönen utsedd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har i dag utnämnt Jur.D., VH, docent Pasi Pölönen till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen för mandattiden 15.12.2011 - 14.12.2015. Pasi Pölönen är referendarieråd vid justitieombudsmannens kansli.

Efter att ha mottagit grundlagsutskottets ståndpunkt väljer riksdagens justitieombudsman en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen för en mandattid på högst fyra år. Ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen kan sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter, om denne är förhindrad att sköta sitt uppdrag eller om uppdraget är obesatt. Enligt grundlagen, angående ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannen beslutar när ställföreträdaren ska kallas att sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter