Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Ökningen av antalet klagomål bruten - antalet inspektioner ökade

Ökningen av antalet inkomna klagomål till justitieombudsmannen bröts ifjol då kansliet tog emot strax över 4 600 klagomål. Trots det är antalet det näst största genom tiderna. Allt som allt avgjordes ungefär 150 fler klagomål än vad man tog emot, dvs. 4 750.

Antalet klagomål har ökat i jämn takt under åren. Rekordet nåddes 2013 då kansliet tog emot 5 043 klagomål. 

För första gången handlade flest klagomål om socialvården. Totalt tog justitieombudsmannen emot och avgjorde ca 700 klagomål som hänförde sig till ärendegruppen. Tidigare var den största ärendegruppen polisklagomål, vilka uppgick till strax under detta antal.

Andra stora grupper är fortfarande hälsovården med över 500 klagomål, brottspåföljdsområdet och socialförsäkringen som fick över 300 klagomål vardera.

En maximal handläggningstid på ett år uppnåddes än en gång

Liksom året innan lyckades man hålla den maximala tiden för handläggning av klagomål till ett år, vilket har varit kansliets långsiktiga mål. Vid årsskiftet fanns inte ett enda anhängigt klagomål som var över ett år gammalt.

Den genomsnittliga handläggningstiden för klagomål var endast 3,4 månader, jämfört med ett år tidigare då den var 4,2 månader.

Nästan 800 klagomål och egna initiativ ledde till att justitieombudsmannen vidtog åtgärder, vilket motsvarar 16 procent av alla klagomål. Klagomål gällande socialvård och hälsovård ledde oftare än genomsnittet till åtgärder, liksom tidigare.

Antalet inspektioner ökade

Under fjolåret gjorde kansliet 111 inspektioner medan motsvarande siffra för året innan var 89. Kansliets mål är att göra ungefär 100 inspektioner per år.    


När justitieombudsmannens statistik för 2014 har granskats, uppdateras informationen på sidan JO:s verksamhet på  webbplatsen.
Mer information fås av informatör Kaija Tuomisto, tfn (09) 432 3352.