Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tryggandet av valhemligheten

Inspektionen som utfördes på förordnande av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen genomfördes torsdagen den 22 januari vid sju av presidentvalets förhandsröstningsställen. Inspektionens målsättning var att utreda förhandsröstningsställenas tillgänglighet samt hur valhemligheten tryggas. Inspektionen utfördes av två tjänstemän från justitieombudsmannens kansli varav den ena personen rör sig med rullstol. 

Tillgängligheten är avgörande

I förhandsröstningsställena i Vichtis och Lojo konstaterades brister som äventyrade säkerställandet av valhemligheten. Röstningsställena hade inte försetts med röstningsbås som är tillgängliga för väljare som rör sig med rullstol eller andra hjälpmedel. Justitieombudsmannen har i sitt beslut år 2015 konstaterat att till exempel ett fristående skrivunderlag inte i tillräckligt stor grad tryggar valhemligheten. 

Justitieombudsmannen var nöjd över att förhandsröstningsställena i Sibbo, Träskända, Mäntsälä, Hyvinge och Grankulla hade röstningsbås som är tillgängliga för personer som använder hjälpmedel. 

Utöver detta noterades i några av de inspekterade ställena vissa brister i tillgänglighet, t.ex. bakdörrens tröskel i Grankulla stadshus är så pass hög att en person i rullstol inte kommer in på  egen hand. Ytterdörrens vindfång i Vichtis är trång, detta förorsakar problem för personer i rullstol.  

Skyltningens synlighet dålig

Skyltningens synlighet var dålig vid samtliga förhandsröstningsställen. Skylten var ofta placerad först bredvid ytterdörren. Synligare skyltning och upplysningar kunde främja användandet av rösträtt och rätten till inflytande.

Fortsatta åtgärder

På grundval av inspektionen beslutade justitieombudsmannen på eget initiativ undersöka bristerna i Vichtis kommun och Lojo stad i säkerställandet av valhemligheten för personer med funktionsnedsättning.

Justitieombudsmannen beslöt även utreda på eget initiativ Sibbo kommuns förfarande i förhandsröstningen. Valfunktionärerna gjorde inte anteckningar om assisterad röstning i vallängden i enlighet med justitieministeriets valanvisningar.

På basen av inspektionen beslutade justitieombudsmannen också att delge centralvalnämnderna i de inspekterade städerna och kommunerna de allmänna observationer som konstaterats i inspektionsprotokollet. Observationerna gällde informationen om förhandsröstningsställena, synligheten av skyltningen och bristerna i tillgängligheten.

JO fick sommaren 2016 i enlighet med FN-konventionen en ny specialuppgift att befrämja, övervaka och följa upp rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. 
I samband med inspektionerna uppmärksammas därför särskilt tillgängligheten och hur möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta tillgodoses.

Inspektionsprotokollet 166/2018 har publicerats (på finska) på www.ombudsman.fi
Tilläggsinformation ger referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355 eller äldre justitieombudsmannasekreterare Juha-Pekka Konttinen, tfn 09 432 3338.