Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Ny arbetsfördelning mellan justitieombudsman och de biträdande justitieombudsmännen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har med de biträdande justitieombudsmännen Jussi Pajuoja och Maija Sakslin kommit överens om en ny arbetsfördelning inom laglighetskontrollen, från och med april månad.

Tidpunkten ansågs vara lämplig eftersom de alla nyligen blivit omvalda för en ny fyra års mandatperiod.

Den ändrade arbetsfördelningen innebär möjlighet till fördjupning i nya ärendegrupper och att känna till olika uppgiftsområden inom laglighetskontrollen i så stor uträckning som möjligt.

JO Jääskeläinen kommer att avgöra utlänningsärenden samt ärenden som gäller utrikesministeriets förvaltningsområde, funktionshindrade personer och hemligt inhämtande av information.

Dessutom behandlar han ärenden som gäller koordinering och rapportering i enlighet med det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr (OPCAT).

Fångvårds- och kriminalvårdsärendena överförs från Jääskeläinen till biträdande JO Jussi Pajuojas uppgiftsområde.

De ärenden gällande försvarsmakten, trafik och kommunikation samt kyrkliga ärenden som hittills behandlats av Pajuoja överförs från och med april till biträdande JO Maija Sakslin. Hon kommer dessutom att behandla ärenden som gäller småbarnsfostran.

Enligt lagen beslutar justitieombudsmannen om fördelningen av uppgifter mellan justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen. De biträdande justitieombudsmännen behandlar och avgör laglighetskontrollärenden med samma befogenheter som justitieombudsmannen.