Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Klander till finansministeriet för bemötande av journalist

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen klandrar i sitt beslut finansministeriet och dess kommunikationsdirektör för bemötande av journalist.

Journalisten hade i sin klagan bett justitieombudsmannen utreda om finansministeriet handlade rätt då man vägrade att bevilja intervjuer, förbjöd journalisten att delta i en bakgrundsbrief och ansåg att journalisten inte hade handlat enligt god journalistisk sed. Journalisten kritiserade också ministeriets förbud till fotografering och rätt att citera tjänstemän under bakgrundsbriefen.

Inträde till bakgrundsbriefen

Journalisten fick ursprungligen inte delta i bakgrundsbriefen eftersom ministeriet ansåg att hans förfarande under tidigare intervjuer hade varit osakligt.

Justitieombudsmannen konstaterar att finansministeriet inte handlade i enlighet med jämlikhetsprincipen och proportionalitetsprincipen som hör till god förvaltning då man nekade journalisten inträde till bakgrundsbriefen. Ministeriet hade baserat sitt beslut på huvudsakligen gamla incidenter av annorlunda karaktär.

Restriktioner gällande intervjuer och fotografering

Justitieombudsmannen konstaterar att yttrandefriheten och proportionalitetsprincipen i god förvaltning förutsätter att restriktioner gällande intervjuer och fotografering under bakgrundsbriefen borde vara så snäva som möjligt. Finansministeriet uppmanas att noggrant överväga i varje enskilt fall vilka restriktioner som är nödvändiga under pressens sammankomster.

God journalistisk sed

Finansministeriets ledning hade vägrat att bevilja journalisten intervjuer. Ministeriet informerade i ett internt meddelande om sin vägran och om journalistens tidigare agerande i dylika sammanhang.

Justitieombudsmannen anser att ministeriet agerade osakligt då man i ett internt meddelande konstaterade att klaganden hade brutit mot god journalistisk sed. Dessutom konstaterar justitieombudsmannen att kommunikationsdirektören agerade osakligt då hon på basen av egen uppfattning och i egenskap av tjänsteman stämplade journalisten för agerande mot en viss punkt av Journalistreglerna.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 4663/4/15 har i sin helhet (på finska) publicerats på justitieombudsmannens webbplats, www.oikeusasiamies.fi/

Mer information ger äldre JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.