Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Justitieombudsmannaskulpturen till professor Raimo Lahti

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen har överräckt justitieombudsmannaskulpturen till juris doktor, professor Raimo Lahti på dennes 70-årsdag.

Lahti har verkat som professor i straffrätt samt i otaliga expert- eller förtroendeuppdrag i över 40 års tid.

- Genom Er verksamhet och Era ställningstaganden har Ni på ett förtjänstfullt sätt främjat människovärdets okränkbarhet, individens fri- och rättigheter samt rättvisa, särskilt inom det straffrättsliga- och medicinalrättsliga området,  sade justitieombudsmannen i sitt tal vid överräckningen.

Justitieombudsmannaskulpturen "Allt" beställdes år 2009 av bildhuggaren Hannu Siren med anledning av justitieombudsmannainstitutionens 90-årsjubileum.

Riksdagens justitieombudsman kan överräcka skulpturen till en finländsk eller utländsk person, en myndighet eller ett samfund, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till att öka respekten för lagligheten och de grundläggande fri- och rättigheterna.