Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Justitieombudsmannaskulpturen till Lauri Lehtimaja

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen har 30.11.2015 överräckt  justitieombudsmannaskulpturen till juris licentiat Lauri Lehtimaja.

Lehtimaja har arbetat som riksdagens justitieombudsman, som justitieråd vid Högsta domstolen och i flera andra ämbeten och sakkunniguppdrag sammanlagt i nästan 40 år. Lehtimaja fyllde 70 år i november.

Enligt överlåtelsebrevet har Lehtimaja blivit känd som människorättsjurist och som pionjär i fråga om att lyfta fram betydelsen av de grundläggande fri- och rättigheterna i Finland.  Genom sin verksamhet och sina ställningstaganden har han på ett förtjänstfullt sätt främjat rättvisan i samhället.

Justitieombudsmannaskulpturen beställdes år 2009 av bildhuggaren Hannu Siren med anledning av justitieombudsmannainstitutionens 90-årsjubilee.
 
Riksdagens justitieombudsman kan överräcka en av dessa skulpturer till en finländsk eller utländsk person, en myndighet eller ett samfund, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till att öka respekten för lagligheten och de grundläggande fri- och rättigheterna.
 
Tilläggsinformation ger informatör Kaija Tuomisto, tel. 09 432 3352.