Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Jourhavande vid nödcentral uppträdde osakligt under ett nödsamtal

BJO gav en anmärkning

17.5.2010

Biträdande JO Jussi Pajuoja gav en jourhavande vid en nödcentral en anmärkning för osakligt uppträdande under ett nödsamtal. Enligt Pajuojas åsikt använde jourhavanden ett hånfullt och föraktfullt språk och tonfall mot en person som ringde till nödcentralen och kränkte därmed dennes människovärde.

En far hade tillsammans med sina barn varit tvungen att uppsöka ett skyddshem på grund av sin makas våldsamhet och aggressivitet. När han följande dag besökte sitt hem för att hämta kläder till sina barn och sig själv blev han tvungen att flera gånger ringa nödcentralen och be om hjälp eftersom hans maka uppträdde hotfullt och gick till fysiskt angrepp mot honom.

De jourhavande som tog emot de två första samtalen uppträdde enligt biträdande JO:s uppfattning på ett sätt som höll sig inom ramen för lag och deras prövningsrätt. Under samtalen kom man med uppringaren överens om att det just då inte behövdes någon hjälp för att lugna ner situationen. Mannen fick rådet att vid behov ringa på nytt. Enligt biträdande JO avlöpte också det fjärde och samtidigt sista samtalet korrekt. På basis av detta samtal larmades polis till platsen.

Den jourhavande som tog emot det tredje samtalet uppträdde emellertid på ett sätt som gav anledning till kritik. Under samtalet frågade han uppringaren bl.a. "Tar du på käften av en kvinna?" Vidare frågade han hur mycket mannen och hustrun vägde.

Jourhavanden berättade att han ville ta reda på om det var fråga om en sådan disproportion att kvinnan var klart tyngre än mannen. I så fall kunde man enligt honom tänka sig att kvinnan faktiskt kunde tillfoga mannen fysisk skada. Jourhavanden uppgav att han inte kunde begripa varför en man ringer och ber om hjälp om kvinnan inte är tyngre än han. Efter att ha fått veta att makarna vägde ungefär lika mycket konstaterade jourhavanden: "Då är det ju jämnt spel."

Biträdande JO anser att en jourhavande vid en nödcentral ovillkorligen måste uppträda korrekt. Detta krav väger särskilt tungt eftersom jourhavandens bedömning av situationen är avgörande för uppringarens möjligheter att få hjälp. Också om jourhavanden gör bedömningen att det inte finns något akut hjälpbehov måste han därför avhålla sig från att underskatta uppringarens situation.

Enligt biträdande JO:s uppfattning gav jourhavandens kommentarer uttryck för en nedlåtande attityd i detta fall där en kvinna var våldsam mot en man. Dessutom tyder kommentarerna på att jourhavanden nonchalerade diskrimineringsförbudet och särbehandlade uppringaren på grund av dennes kön, då han enligt sina egna ord inte förstod varför mannen ringde och bad om hjälp om kvinnan inte vägde mer än han.

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Eteläpää,
tfn (09) 4321.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 1799/4/09 i sin helhet (på finska)