Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

JO utvärderade ombudsmannaverksamheten på Cypern

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen och referendarieråd, ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen Pasi Pölönen har sedan augusti 2015 deltagit i ett projekt om teknisk konsultation som organiserats av EU-kommissionen på begäran av Cyperns regering. De utvärderade den cypriotiske justitieombudsmannens verksamhet. Utvärderingen ingick i ett mer omfattande program om utvärdering och utveckling av förvaltningen på Cypern, vilket Cyperns regering förbundit sig att genomföra i förhållande till EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden IMF.

I uppdraget ingick bland annat att utvärdera den cypriotiske ombudsmannens oavhängighet, organisation och handläggningsrutiner, verksamhetens effektivitet och genomslagskraft samt behovet av resurser och utveckling.

I projektet deltog från Finland även Eija-Leena Linkola, med bakgrund i utrikesministeriet, och utvecklingschef Marika Tammeaid från Statskontoret. Gruppen gjorde ett inledande besök vid det cypriotiska ombudsmannaämbetet 14-18.12.2015. Med anledning av besöket inlämnades en mellanrapport (scoping report) till EU-kommissionen. Under den andra resan, 1-5.2.2016, granskades ombudsmannens verksamhet i detalj.

Projektets slutrapport, som även innehåller förslag till åtgärder, presenterades vid ombudsmannaämbetet på Cypern 20.4.2016. Den officiella slutrapporten lämnades till Cyperns regering 6.5.2016. Utvärderingsgruppen presenterade sammanlagt 53 rekommendationer för att utveckla lagstiftningen om ombudsmannen samt ämbetets organisation, handläggningsrutiner och strategiska planering.

Projektets slutrapport och mellanrapport (EOAK/654/2016) har inlämnats på engelska. Mera information ges av referendarieråd Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.