Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Husrannsakan får inte göras i hemlighet

 
BJO ger kriminalinspektör en anmärkning
 
Biträdande JO Jussi Pajuoja ger en kriminalinspektör vid Centralkriminalpolisen (CKP) en anmärkning för att husrannsakningar gjorts i hemlighet.
 
Enligt lagen får husrannsakan inte göras i hemlighet och informationen om saken får inte fördröjas av undersökningstekniska eller andra skäl.

Anledningen var ett värdetransportrån i Åbo

CKP gjorde i juni 2007 tre husrannsakningar i en höghusbostad i Åbo. Det var fråga om ett värdetransportrån som i februari samma år hade gjorts på gården till Finlands Banks Åbokontor. Rånarna hade använt bostaden i samband med rånet och dessutom misstänkte polisen att de förberedde ett nytt rån.

Biträdande JO beslöt på eget initiativ undersöka CKP:s förfarande eftersom det vid en inspektion av en annan sak framgick att det förekommit oklarheter i husrannsakan.

Polisen hade avsiktligt verkställt husrannsakningarna utan att ens försöka bereda tillfälatt närvara vid förrättningarna för den person som hyrde bostaden eller den som betalade hyran eller dem som använde bostaden. Polisen hade tvärtom omsorgsfullt, bl.a. genom observation, säkerställt att de nämnda personerna inte fick vetskap om husrannsakningarna.

Ingen hade heller omedelbart efteråt underrättats om husrannsakningarna, trots att lagen förutsätter detta. Underrättelse om husrannsakningarna gavs först fem månader senare, då polisen började gripa personer som misstänktes för rånet.

Polisen ville inte äventyra utredningen

Polisen motiverade sitt förfarande framför allt med att utredningen skulle ha äventyrats om de personer som misstänktes för värdetransportrånet och förberedde nya brott hade fått vetskap om polisens verksamhet redan i det aktuella skedet.

Husrannsakan får emellertid inte göras i hemlighet. Lagstiftaren har uttryckligen betonat att informationen om husrannsakan inte får fördröjas av undersökningstekniska eller andra skäl.

Vidare anser biträdande JO att ärendet borde ha utretts grundligare redan i samband med CKP:s interna laglighetsövervakning.

 
Närmare information ger föredragande Juha Haapamäki, tfn (09) 432 3334.