Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Helsingfors har ordnat flera logiplatser för bostadslösa

BJO bad staden redogörelse
 
Helsingfors stads socialverk försäkrar i sin utredning till biträdande JO Maija Sakslin att staden denna vinter har ordnat tillräckligt många tillfälliga logiplatser för bostadslösa.

Staden berättar att alla behövande har kunnat anvisas tillfälligt logi efter att staden i slutet av förra året tog i bruk en lokal med ytterligare 25 logiplatser. Dessutom uppger socialverket att man följer upp behovet av tillfälligt boende och kommer att ordna nattlogi för alla behövande.

Biträdande JO uppmärksammade de bostadslösas situation då hon i april 2011 gjorde en oanmäld inspektion av stadens servicecenter på Sanduddsgatan. Det framgick då att ett tjugotal personer under vinterns kallaste nätter hade nödgats sova på golvet, i korridorerna, rökrummet och badrummen.

Situationen ansågs vara bekymmersam, i synnerhet som ca 20 tillfälliga logiplatser i Kvarnbäcken skulle falla bort samma vår.

På grundval av inspektionen förutsatte Sakslin att Helsingfors stad i god tid före nästa vinter ordnar tillräckligt många lättillgängliga, dygnetrunt öppna logiplatser för missbrukare och hemlösa

Begäran om utredning efter en tidningsartikel

Efter en artikel i ett novembernummer av Helsingin Sanomat bad Sakslin Helsingfors stad redogöra för de åtgärder som biträdande JO:s inspektion föranlett. Enligt artikeln hade Helsingfors stad inte kunnat erbjuda alla bostadslösa tak över huvudet under vinterns första köldnatt.

Staden uppgav att den var medveten om behovet av tillfälligt logi och att den redan före tidningsartikeln hade planer på att öka antalet logiplatser.

Sakslin anser att Helsingfors stad har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ordna tillfälligt logi för bostadslösa och att ärendet därmed är avslutat.

Närmare information ger JO-sekreterare Anne Kumpula, tfn (09) 432 3396.