Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Förundersökningen i ministerns misstänkta brottmål fördröjdes utan berättigad anledning

Biträdande justitieombudsmannen (BJO) Jussi Pajuoja kritiserar polisinrättningen i Helsingfors för utredningen av dåvarande social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntyläs misstänkta bedrägeri. Enligt BJO sköttes inte Lapplands polisinrättnings begäran om handräckning av polisinrättningen i Helsingfors utan ogrundat dröjsmål. På grund av dröjsmålet blev förundersökningsprotokollet i ärendet färdigt så sent att man inte hann utföra åtalsprövning.

Polisanmälan gjordes anonymt

Vid polisinrättningen i Lappland registrerades 8.7.2015 anonymt en polisanmälan om misstänkt bedrägeri av dåvarande social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä. Tidpunkten för brottet registrerades till 30.9.2009 - 3.11.2010. Utifrån det här hade det misstänkta brottets åtalsrätt föråldrats 3.11.2015.

Handräckningen av Helsingfors polisinrättning fördröjdes

Utredaren vid Lapplands polisinrättning kom i ett telefonsamtal 17.7.2015 överens med Mäntylä om att förhöret av den misstänkta utförs som handräckning av polisinrättningen i Helsingfors. Man hade ringt polisinrättningen i Helsingfors i förväg angående begäran om handräckning. Vid polisinrättningen i Helsingfors registrerades begäran 22.7.2015.

Dröjsmålet vid Helsingfors polisinrättning berodde delvis på att polisen lät den brottsmisstänkta och dennas medarbetare sköta saken enligt sin egen tidtabell. Det första förhöret som skulle äga rum 18.8.2015 hade avbokats på begäran av den misstänktas medarbetare. Helsingfors polisinrättning borde enligt BJO ha varit medveten om att det fanns en risk för att åtalsrätten föråldras och man borde genast ha kallat den misstänkta till förhör under en ny tidpunkt.

Delvis berodde dröjsmålet på att utredaren av handräckningsärendet i Helsingfors var på semester i två veckor.

BJO ansåg att risken för att brottet som var under utredning preskriberas var en omständighet som ska beaktas vid organiseringen av utredningen och utredarens semester är inte ett godtagbart skäl när man bedömer ogrundat dröjsmål av förundersökningen. Utredningen av ärendet borde ha ordnats så att ärendet sköts av någon annan utredare under semestern.

Förhöret genomfördes 15.10.2015 och förundersökningsprotokollet i ärendet blev färdigt 30.10.2015 vilket ledde till att åtalsrätten föråldrades.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut 1065/4/16 publiceras (på finska) i sin helhet på justitieombudsmannens webbsidor, www.ombudsman.fi/

Mer information ger referendarierådet Mikko Eteläpää, tfn 09 432 3359.