Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Finlands Bank och Finansinspektionens telefonrådgivning är ännu avgiftsbelagda i strid med lagen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen gav en anmärkning åt Finlands Bank och Finansinspektionen på grund av deras lagstridiga avgiftsbelagda telefonrådgivning.

Numren till Finlands Banks och Finansinspektionens växel, registratorskontor och tjänstemän är avgiftsbelagda nummer. Endast en del servicenummer är avgiftsfria.

Finlands Bank och Finansinspektionen meddelade justitieombudsmannen i sina utredningar att de kommer att ändra prissättningen för inkommande samtal så att kunderna inte i framtiden orsakas tilläggsavgifter för samtal som rings till växeln och som kopplas vidare därifrån. Ändringen genomförs så snabbt som det är tekniskt möjligt och senast 1 januari 2017. Tills dess strävar man efter att styra samtalen till avgiftsfria servicenummer.

Enligt en tilläggsutredning given av Finlands Bank i december 2016 är det frågan om en betydande ändring som förutsätter tilläggsutredningar och utredningar ännu under våren 2017. Enligt tilläggsutredningen given av Finansinspektionen lyder myndigheten under Finlands Banks förvaltning och telefontjänsterna produceras av Finlands Bank. Finansinspektionen tvingas vänta på att Finlands Banks utredning står klar.

Finlands Bank och Finansinspektionen meddelar att de är redo att mot krav ersätta kunderna de tilläggskostnader som samtalet till växeln och därifrån kopplade samtal gett upphov till ända tills nummerreformen har genomförts.

Justitieombudsmannen finner det förbluffande att Finlands Bank och Finansinspektionen ännu 2016 hade en avgiftsbelagd telefonrådgivning i strid mot lagen. Efter ändringen skulle den kostnadsfria telefonrådgivningen realiseras endast vid samtal till en del servicenummer och till växeln. Däremot skulle de direkta telefonnumren till tjänstemännen och eventuellt även andra kontaktnummer alltjämt vara avgiftsbelagda. Den meddelade ändringen av telefontjänsten våren 2017 verkar i sig ännu inte uppfylla kravet på avgiftsfri telefonrådgivning.

Flera beslut om olika myndigheter

Justitieombudsmannen gav sina första beslut om avgiftsfri telefonrådgivning redan 2005 då en del myndigheter hade tagit i bruk avgiftsbelagda företagsnummer. Efter det har justitieombudsmannen givit flera beslut som gäller myndigheter, de senaste besluten gavs 2010. Alla dessa myndigheter har ändrat sin telefonrådgivning så att den följer lagen.

I besluten har justitieombudsmannen konstaterat att lagen inte förutsätter att den som sköter sina ärenden hos myndigheten ska få en helt kostnadsfri rådgivning. En person som begär råd av en myndighet per telefon kan förutsättas stå för de normala kostnaderna för samtalet med sitt fasta telefonabonnemang eller mobiltelefonabonnemang vid samtal till ett vanligt telefonnummer. Däremot förutsätter den avgiftsfria telefonrådgivningen att kunden inte på grund av en orsak som beror på myndigheten ska behöva betala kostnader för rådgivningen som överskrider normalt samtalspris.

Kostnadsfri rådgivning baserar sig på god förvaltning enligt grundlagen

Enligt 21 § i grundlagen ska garantier för god förvaltning tryggas genom lag. Enligt förvaltningslagen är rådgivning en avgiftsfri tjänst. Den avgiftsfria telefonrådgivningen är alltså en grundläggande rättighet som omfattas av god förvaltning.

Justitieombudsmannen har i sina avgöranden som gäller myndigheternas telefonrådgivning betonat att även om något av myndighetens telefonnummer kan ge en sådan rådgivningstjänst som faller utanför förvaltningslagen ges dock även sådan rådgivning som omfattas av förvaltningslagen på samma telefonnummer. På grund av detta kan inga av myndighetens kontaktnummer, kundservicenummer eller telefonnummer till sådana tjänstemän som förvaltningens kunder kan tänkas kontakta för att uträtta sina ärenden lämnas utanför kravet på kostnadsfri rådgivning.

Justitieombudsmannen har bett Finlands Bank och Finansinspektionen att meddela när deras telefonrådgivning är lagenlig och avgiftsfri.

Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinens beslut den 29 december 2016 dnr 131/4/16 och 1152/2/16 har publicerats i helhet på justitieombudsmannens webbplats http://www.ombudsman.fi/

Mer information ger referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.