Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Fängelset i Kuopio fick anmärkning för lagstridigt förfarande

Biträdande justitieombudsman (BJO) Jussi Pajuoja gav en anmärkning till fängelset i Kuopio för lagstridigt förfarande. Möten mellan fångarna och deras advokater arrangerades i regel under bandande kameraövervakning.

Enligt fängelse- och häktningslagen kan möten med ombud övervakas enbart om det är nödvändigt eller om ombudet eller fången specifikt ber om det.

I huvudsak är övervakning inte en nödvändighet. Befogad misstanke om överlåtelse av förbjudna saker eller substanser kan t.ex. vara grund för övervakning. Behovet av övervakning bör övervägas skilt för varje fall.

I Kuopio-fallet hade bilden dessutom sparats. Det är inte lagenligt att spara bildmaterial från ombudsmöten även om det finns förutsättningar för övervakning.

Övervakningskameror kan täckas över

Möten kan vid behov även arrangeras i utrymmen med kameraövervakning, ifall ombudet och fången kan försäkra sig om att kameran inte är på. Detta bör vara klart utmärkt och man bör också meddela om detta. Kameran kan också täckas över.

Syftet är att skydda advokatsekretessen

Syftet med icke-övervakade ombudsmöten är att skydda advokatsekretessen. Det är fråga om en yrkesgrupp vars arbete karakteriseras av ett accentuerat förtroende. Till advokatsekretessen hör enligt grundlagen en rättvis rättegång, skydd av privatliv och förtroendefull kommunikation.

Förtroendet skyddas även av advokaternas förbud mot att vittna samt av Finlands Advokatförbunds och rättegångsbiträdesnämndens övervakning.

Inga bevis på avlyssning av samtal

I sju klagomål hävdades att samtalen hade avlyssnats. BJO hade ingen grund för att tvivla på fängelsedirektörens anmälan om att dylik apparatur som möjliggör avlyssning inte existerar i fängelset.

BJO Jussi Pajuojas beslut EOAK/3383/2016 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbsida www.ombudsman.fi.

Mera information ger referendarieråd Anu Rita, tfn 09 432 3362.