Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Ett ensamresande barn beviljades inte snabbpass i stället för trasigt pass - Fick inte resa till sin mor

Biträdande justitieombudsman Lindstedt klandrar rörliga polisen på Helsingfors-Vanda flygplats

13.11.2008

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt klandrar rörliga polisen på Helsingfors-Vanda flygplats för att den inte beviljade en ensamresande minderårig flicka snabbpass för att resa till sin finländska mor i Bulgarien.

Vid passkontrollen framgick det att flickans pass var trasigt. Passets informationssida hade lossnat och tejpats fast. Passkontrollanten hänvisade flickan till rörliga polisens flygplatsenhet för att ansöka om snabbpass. En äldre konstapel vid rörliga polisen beviljade inte flickan pass eftersom hon inte i enlighet med passlagen kunde visa upp vårdnadshavarnas samtycke till passansökan.

Biträdande justitieombudsman Lindstedt anser att den äldre konstapeln och dennes förman handlade felaktigt då de vägrade bevilja flickan pass och sålunda hindrade henne att resa till sin mor. Flickan hade i detta fall ett giltigt pass för vilket hon hade fått vårdnadshavarnas samtycke. Det var sålunda inte fråga om att en minderårig utan sina vårdnadshavares samtycke försökte lämna landet eller ansöka om pass. Biträdande justitieombudsmannen betonar att den grundlagsenliga rörelsefriheten innebär att var och en har rätt att lämna landet. Dessutom framhåller han vikten av att myndigheterna tolkar lagarna positivt när det är fråga om grundläggande mänskliga rättigheter.

Polisen hade inte heller tillräckligt omsorgsfullt utrett möjligheten att kontakta flickans vårdnadshavare i Bulgarien.


Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts beslut dnr 3335/4/06 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Astrid Geisor-Goman,
tfn (09) 432 3365.