Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

En fånge kan inte förbjudas ha en Marimekko-skjorta

3.7.2006

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att en fånge inte kan förbjudas ha en randig Marimekko-skjorta trots att fängelsemyndigheterna på grund av skjortans färger kan tolka den som ett substitut för ett mc-gängs emblem.

En fånge klagade hos biträdande justitieombudsmannen över att Kylmäkoski fängelse hade förbjudit honom att ha en orange-gul Marimekko-skjorta eftersom den tolkades som ett substitut för ett mc-gängs emblem.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen påpekar att enligt lag skall en fånge tillåtas använda sina egna kläder, om dessa är i gott skick och om uppenbar risk för rymning inte därigenom kan antas föreligga. Fängelset kan emellertid förbjuda användning av kläder med ett gängs emblem om de kan anses störa ordningen eller äventyra säkerheten.

Biträdande justitieombudsmannen konstaterar att en Marimekko sommarskjorta allmänt taget är ett neutralt plagg utan någon som helst anknytning till gängemblem. Visserligen kan också ett sedvanligt klädesplagg genom att användas på ett visst sätt uppfattas som en symbol för tillhörighet till ett gäng eller som substitut för en sådan symbol. Han anser emellertid att ett klädesplagg av märket Marimekko inte i normal användning kan betraktas som ett sådant substitut för ett gängs emblem att fängelset kan förbjuda dess användning.

Biträdande justitieombudsmannen framhåller att det finns flera andra sätt för fångar att visa tillhörighet till en viss grupp, t.ex. synliga tatueringar och frisyrer som fängelsemyndigheterna inte över huvud taget har någon möjlighet att ingripa i.

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare
Harri Ojala, tfn (09) 432 3353.

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande dnr 1522/4/04 i sin helhet.