Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Sakslins åtalsförordnande ledde till att en utmätningsman dömdes till böter

Egentliga Tavastlands tingsrätt har dömt en häradsutmätningsman till böter för brott mot tjänsteplikt i ett vräkningsärende, i vilket biträdande JO Maija Sakslin tidigare gett ett åtalsförordnande.

Häradsutmätningsmannen hade inte själv varit närvarande då vräkningen verkställdes, trots att han borde ha varit på plats och värderat egendomen. Han hade endast under ett telefonsamtal med den person som ansökt om vräkningen utrett egendomens art och värde. Därefter hade utmätningsmannen gett sökanden tillstånd att göra vad han ville med den egendom som fanns i bostaden.

Häradsutmätningsmannen hade inte fått ge ett sådant tillstånd utan att själv ha besiktigat och värderat egendomen. Dessutom innehöll utmätningsmannens protokoll över vräkningen felaktiga och vilseledande uppgifter.

BJO Maija Sakslins åtalsförordnande, dnro 2422/2/11
Närmare information ger JO-sekreterare Terhi Arjola-Sarja, tfn (09) 4321.