Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Pajuoja följer utvecklingen av arbetslöshetskassornas handläggningstider

Flera klagomål över långa handläggningstider för ansökningar om förmåner

14.10.2009

Biträdande JO Jussi Pajuoja följer utvecklingen av handläggningstiderna vid ingenjörernas, arkitekternas och ekonomernas arbetslöshetskassa IAET. Han ber kassan senast 15.1.2010 meddela hur handläggningstiderna för förmånsansökningar utvecklats fram till årsskiftet 2009 - 2010.

Kassan ska framförallt utreda om den senast vid årsskiftet har uppnått sin målsättning att förkorta handläggningstiderna för s.k. första ansökningar till en månad. Första ansökningar avser nya arbetslöshetsförmåner.

JO har fått in sammanlagt ca 50 klagomål över arbetslöshetskassornas långa handläggningstider. De flesta klagomålen, dvs. drygt 20 gäller arbetslöshetskassan IAET. Till den hör de högsta funktionärerna inom industrin och servicesektorn, bl.a. ingenjörer, arkitekter och ekonomer.

Biträdande JO har för avsikt att avgöra klagomålen som gäller övriga kassor inom denna månad.

De långa handläggningstiderna är en följd av det försämrade sysselsättningsläget

Uppsägningarna och permitteringarna av funktionärer har ökat synnerligen kraftigt sedan slutet av 2008, vilket har lett till anhopning av förmånsansökningar. Ytterligare en orsak till anhopningen är att IAET-kassans system för utbetalning av förmåner har förnyats.

Innan anhopningen av ansökningar uppstod var målsättningen att första ansökningar skulle behandlas inom två veckor. För närvarande är handläggningstiden 12 - 16 veckor för sådana ansökningar. Ca 70 % av dem kommer från permitterade. Handläggningstiden för fortsatta ansökningar är fortfarande 1 - 2 veckor.

Kassan har i snabb takt ökat antalet förmånshandläggare. Kassans personal är nu dubbelt större än den var i oktober 2008.

Ingen kritik mot de åtgärder som hittills vidtagits

Enligt biträdande JO:s åsikt kan IAET-kassans förfarande inte i sig anses vara klandervärt, med beaktande av att arbetslösheten inom medlemskåren har ökat snabbare än man kunnat förutse. Det är skäl att dessutom beakta de övriga orsaker som lett till de längre handläggningstiderna och de åtgärder som vidtagits för att förkorta handläggningstiderna.

Biträdande JO konstaterar också att en bidragande orsak till de problem som de långa behandlingstiderna medför är en lagändring som trädde i kraft den 1 juli. Ändringen innebär att arbetslöshetsförmåner kan betalas i förskott på flera grunder än tidigare.

BJO Jussi Pajuojas avgörande dnr 344/4/09, 730/4/09 och 2036/4/09 (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Kari Muukkonen,
tfn (09) 432 3376.