Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Lindstedt klandrar Heinola polisinrättning för lagstridigt förfarande

Husrannsakan gjordes i fel bostad på grund av vårdslös adressökning

15.6.2007

Biträdande JO Jukka Lindstedt klandrar en äldre konstapel och en undersökningssekreterare vid polisinrättningen i Heinola härad för att de inte tillräckligt noggrant i befolkningsregistret hade kontrollerat adressen där husrannsakan skulle göras. På grund av deras vårdslöshet gjordes husrannsakan hemma hos fel person. Biträdande JO understryker vikten av att polisen omsorgsfullt kontrollerar grunderna för tvångsmedel så att de inte riktas mot fel person.

Den äldre konstapeln hade per telefon bett undersökningssekreteraren i befolkningsregistret leta upp en för innehav av anabola steroider misstänkt adress och samtidigt nämnt orten där han kom ihåg att den misstänkte bodde. Då undersökningssekreteraren utifrån de givna uppgifterna sökte adressen framgick det inte att det fanns två personer med samma namn, eftersom den ena bodde på en annan ort.  Polisen på den andra orten gjorde husrannsakan som handräckning. Så snart den äldre konstapeln märkt misstaget ringde han till den drabbade personen och beklagade det skedda.

Biträdande JO Lindstedt konstaterar i sitt avgörande med anledning av den drabbades klagomål att det av undersökningstaktiska skäl var viktigt att man utan dröjsmål gjorde husrannsakan hos en misstänkt. Detta berättigar dock aldrig polisen att göra avkall på rättssäkerheten. Polisens sätt att söka adressen i befolkningsregistret var uppenbart vårdslöst. Biträdande JO anser det vara riskabelt att bestämma föremålet för husrannsakan med ett enda telefonsamtal.


Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Pasi Pölönen,
tfn (09) 432 3345.

Beslutet dnr 3519/4/06 i sin helhet (på finska).