Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

BJO Lindstedt ber inrikesministeriet inkomma med en utredning om polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen

29.9.2006

Biträdande justitieombudsman ber inrikesministeriets polisavdelning inkomma med en utredning om polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen 9.9.2006.

Justitieombudsmannen har hittills mottagit över 50 klagomål med anledning av händelserna. Kritiken i klagomålen gäller bl.a. följande omständigheter:
-  det anses inte ha funnits någon orsak att stoppa demonstrationen
-  klagandena anser att polisens order att upplösa folksamlingen inte
   hördes eller var omöjliga att följa, eftersom polisen redan då hade
   slagit en ring runt Kiasma och stängt in de människor som befann
   sig framför Posthuset
-  många av dem som stängts in var utomstående personer som inte
   kommit till platsen för att demonstrera
-  de som stängts in av polisen fick ingen information om hur och
   när de skulle få avlägsna sig från platsen och de tvingades vänta
   oskäligt länge
-  de instängda fick lämna platsen på villkor att de lämnat sina
   personuppgifter, blivit fotograferade och fått åtminstone sina
   väskor genomsökta
-  många klagande anser att de gripits utan orsak
-  förhållandena i de bussar som de gripna fördes till samt i
   polishäktet kritiseras
-  polisen kritiseras för att ha beslagtagit och undersökt
   mobiltelefoner, kameror och bilder.

Biträdande justitieombudsmannen har beslutat ta upp klagomålen till prövning och dessutom kommer han att på eget initiativ pröva två gripanden.

Polisavdelningen skall inkomma med sin utredning senast 15.11.2006. Därefter prövar biträdande justitieombudsmannen om det behövs ytterligare utredningar i ärendet. Ärendet är i varje fall så omfattande att ett avgörande kan väntas först nästa år.

Närmare upplysningar ger äldre justitieombudsmannasekreterare Juha Haapamäki, tfn (09) 432 3334 eller informatör Ilta Helkama,
ttn (09) 432 3335.