Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Att uträtta ärenden med hund hos en myndighet


Klagande kritiserade förbudet att uträtta ärenden med hund i Träskända social- och hälsostation och Folkpensionsanstaltens (Fpa) expedition.

Grunderna till förbudet

Enligt Fpa har hundar i tjänst tillträde till expeditionen. P.g.a. allergi och rusning bör övriga sällskapsdjur stanna hemma.

Träskända stad baserar sitt hundförbud även med att ett storkök och en café-restaurang fungerar i byggnaden. Enligt förordningen om livsmedelshygien är det tillåtet att hämta ledarhundar för synskadade och assistenthundar för rörelsehandikappade och hörselskadade till kundlokaliteter med livsmedelsverksamhet. Tillstånd för övriga sällskapsdjur beviljas av aktören som är verksam i lokaliteten. Aktören har beslutat att sällskapsdjur inte är tillåtna i lokaliteten.

Hundars tillträde till biblioteket

Biträdande justitieombudsman (BJO) Jussi Pajuoja har i sina tidigare avgöranden ansett att man kan uträtta ärenden i bibliotek även med hundar som inte är i tjänst. Detta baserat på nya serviceformer som läshundar och kundservice överlag. Till exempel huvudstadsregionens bibliotek informerar på sina webbsidor om serviceställen som är tillåtna med hund.

Myndigheterna har agerat inom ramen för sin prövningsrätt

BJO anser att Träskända social- och hälsostation samt Fpa har agerat inom ramen för sin prövningsrätt. Karaktären av myndighetsärenden kräver att kunden ska kunna förlita sig på att man kan uträtta ärenden utan yttre störande faktorer. BJO motiverar även förbudet för hundar med orsaker som anknyter till allergi, livsmedelshygien, rusning och rädsla för hundar.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas avgörande (på finska) 6739/2016 har publicerats i sin helhet på http://www.ombudsman.fi/

Mera information ger referendarierådet Juha Niemelä, tfn 09 432 3356.