Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Är beväringarna förlorare i förmånsdjungeln?

BJO Jussi Pajuoja undersökte militärunderstödet på eget initiativ på grund av observationer vid Obbnäs garnison.

Personalen vid garnisonen är bekymrade över beväringarnas ekonomiska situation. Till exempel kan beväringar med familj hamna i en sämre ställning än andra som får Fpa-förmåner. Det låga militärunderstödet gör också beväringarna mindre villiga att söka till krävande och långvariga tjänstgöringsuppgifter.

Fpa har föreslagit att systemet förnyas

Fpa har föreslagit ändringar i bestämmelserna om militärunderstöd. I dagsläget minskar beväringarnas samtliga inkomster militärunderstödet. Till exempel kunde man på samma sätt som för utkomstskyddet för arbetslösa införa ett skyddat belopp på 300 euro för beväringarnas inkomster.

Enligt Fpa bör militärunderstödet beviljas på samma grunder som allmänt bostadsbidrag och beväringarnas hemförsäkring räknas som en ersättningsgill boendekostnad. Det borde vara enkelt att bevilja militärunderstödet även retroaktivt.

Problemen beror inte på avgörandepraxis

Behandlingen av militärunderstöd är mycket centraliserad. All behandling sker i familjeförmånsgruppen vid Folkpensionsanstaltens västra försäkringsdistrikt. Ändring i beslut kan sökas från besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen.

Enligt BJO är problemet med militärunderstödet inte i en osammanhängande avgörandepraxis, utan själva systemet.

Social- och hälsovårdsministeriet bör göra en övergripande utredning

Det har inte gjorts någon systematisk utredning över militärunderstödet där man bedömt till exempel förmånsbelopp och konsekvenser i olika familjesituationer.

BJO ber social- och hälsovårdsministeriet att före den 9 januari 2017 meddela om eventuella pågående eller planerade lagstiftningsprojekt för att utveckla militärunderstödet.

BJO Jussi Pajuojas beslut 6.10.2016, dnr 4400/2/12 kan läsas på adressen http://www.oikeusasiamies.fi/.

Mer information fås av notarie Eeva-Maria Tuominen, tfn (09) 432 3395.