Vad gör JO

JO ser till att myndigheterna följer lagen i sitt arbete.
Myndigheterna måste också utföra sitt uppdrag
och göra det på rätt sätt. 

JO övervakar framför allt
att de grundläggande rättigheterna
och de mänskliga rättigheterna uppfylls.
Den statliga förvaltningen måste också fungera bra. 

I Finland har vi en justitieombudsman, alltså JO, och två biträdande justitieombudsmän.

Alla tre gör samma arbete
och arbetar självständigt.
Alla tre har samma befogenheter.
Finlands lag ger dem samma rätt att göra sitt arbete.

Riksdagen väljer JO och de två biträdande justitieombudsmännen.
De blir valda för fyra år åt gången.

Ombudsmän


JO rapporterar varje år till riksdagen
om hurdant arbete de har gjort.