Så skriver du ett klagomål

 
 
Om du vill skicka ett klagomål till JO
kan du formulera det fritt i ett brev.
 
Du kan också använda en klagomålsblankett,
som finns till exempel i den här broschyren.
Du fyller i blanketten och skickar den till JO.
 
Blanketten finns också på webben,
på JO:s hemsida.
Adressen är: www.ombudsman.fi.
 
Behöver du hjälp med ditt klagomål? 
Ring numret 09 4321 (växel) dagtid kl.
9-16
 
Du kan skriva klagomålet på svenska eller finska,
eller vid behov på engelska.
 
Kom ihåg att skriva i klagomålet
vilken myndighet klagomålet riktar sig mot.
 
Skriv också vad det är du anser
att är lagstridigt eller fel,
och varför du anser att det
är lagstridigt eller fel.
 
Kom ihåg att berätta om
ärendet redan behandlas av en domstol.
 
Ditt namn och din adress
måste finnas med i ditt klagomål.
 
JO undersöker inte anonyma klagomål.
 
Skriv gärna också ditt telefonnummer
och din e-postadress.

Hur du lämnar in ett klagomål och vilka bilagor som behövs

När du skickar in ett klagomål till JO
ska du bifoga kopior av beslut
och andra handlingar som förklarar ärendet.
På det sättet får JO veta mer om ditt ärende.
 
Du kan skicka klagomålet per post, fax eller e-post.
Du får ett meddelande
om att klagomålet har kommit fram till JO.
 
Du behöver inte betala något
för att ditt ärende blir behandlat.
Det kan ta lång tid att behandla ett klagomål.
JO försöker behandla alla ärenden inom ett år.

Beslut

JO:s beslut skickas alltid till den
som har lämnat in klagomålet.
Samtidigt skickar JO tillbaka alla bilagor.
 
Men sådana bilagor
som man har skickar in per e-post
får man inte tillbaka.
 
JO:s beslut publiceras på JO:s webbsidor.
JO kan också informera medier om beslutet.
 
Men JO publicerar inte
namnet på den som har lämnat in klagomålet
eller konfidentiella uppgifter.