Kontaktuppgifter

Postadress

Riksdagens justitieombudsman 
00102 Riksdagen

Besöksadress

Justitieombudsmannens kansli
Arkadiagatan 3,
Helsingfors 10.
Kansliet finns i riksdagens tillbyggnad,
alltså Lilla parlamentet.
Kansliet är öppet måndag-fredag
klockan 9-16.

Telefon

Behöver du hjälp med ditt klagomål?
Ring numret
09 4321 (riksdagens växel)

E-post

ombudsman@riksdagen.fi

Skyddad e-post

Du ska använda skyddad e-post
när du skickar ett meddelande
som innehåller konfidentiell
eller annars hemlig information.
 
Den skyddade e-posten finns på adressen:
Kom ihåg att skriva mottagaren (på finska): oikeusasiamies@eduskunta.fi
i mottagarfältet.

Fax

09 432 2268

Webbsidor

www.ombudsman.fi
 
 
Om du redan har lämnat in ett klagomål
kan du ringa och fråga om behandlingen.
 
Då ska du ringa till registratorskontoret.
Numret är 09 432 3381.
 
Om du vill veta mer om riksdagen justitieombudsman
kan du ringa till JO:s informatör.
Numret är 09 432 3352.