Klagomålet

 

Vem kan klaga hos JO?

Alla människor kan klaga hos JO.
 
Du kan klaga hos JO om en myndighet har behandlat dig orättvist eller fel.
 
Du kan också klaga på en annan persons vägnar.
Då ska du ha en fullmakt,
alltså ett intyg där det står
att du har fått lov av den personen
att klaga på hans eller hennes vägnar.

På vem kan du klaga hos JO?

Du kan klaga hos JO på myndigheter och tjänstemän.
Statliga ämbetsverk och inrättningar är myndigheter.
 
Domstolarna är myndigheter.
 
Kommunala ämbetsverk och förtroendemannaorgan
är myndigheter.
 
Förtroendemannaorgan är grupper
med personer som gör ett ansvarsfullt arbete.
 
Poliser och utmätningsmän är tjänstemän.
 
Socialarbetare och läkare på hälsovårdscentraler är tjänstemän.
Kommundirektörer och lärare i grundskolorna är tjänstemän.
Byggnadsinspektörer och domare är tjänstemän.
 
Du kan klaga hos JO
på institutioner som sköter offentliga uppdrag.
 
Institutioner som sköter offentliga uppdrag
är till exempel arbetslöshetskassor och försäkringsanstalter
 
som betalar ut lagstadgade ersättningar, bidrag och pensioner.
Också privata företag kan sköta offentliga uppdrag
om en kommun köper tjänster av dem.
 
En kommun kan till exempel köpa tjänster av ett barnhem.
Innan du skriver ett klagomål
ska du först kontakta den myndighet
som har gjort fel.
 
Ni kanske kan lösa problemet med ett samtal.

På vem kan du inte klaga hos JO?

Du kan endast klaga
på myndigheter och personer
som sköter offentliga uppdrag.
Om någon har begått ett brott
ska du anmäla det till polisen.
Du kan inte klaga hos JO
på riksdagen eller riksdagsledamöterna.
 
Du kan inte klaga hos JO
på justitiekanslern i statsrådet.
 
Justitiekanslern övervakar bland annat
att regeringen och presidenten
följer lagen i sitt arbete.
 
Du kan inte klaga hos JO
på utländska myndigheter.
Du kan endast klaga på finländska myndigheter.
 
Du kan inte klaga hos JO
på internationella organisationer,
alltså organisationer som verkar i flera olika länder.
 
Du kan inte klaga hos JO på ideella föreningar,
som till exempel idrottsföreningar
eller politiska partier.
 
Du kan inte klaga hos JO
på banker eller andra företag.
 
Du kan inte klaga hos JO
på bostadsaktiebolag,
alltså det som ofta kallas husbolag.
 
Du kan inte klaga hos JO
på till exempel advokater och privata läkare.
 
Du kan inte klaga hos JO
på privatpersoner.

Om vad kan du klaga?

Du kan klaga hos JO om  verksamhet
som bryter mot lagen.
 
En myndighet eller tjänsteman bryter mot lagen
då de gör något de inte har befogenhet att göra.
De bryter mot lagen om de använder sina befogenheter på fel sätt.
 
En myndighet eller tjänsteman följer inte lagen
om de tar alltför lång tid på sig att göra sitt jobb.
De följer inte lagen
om de låter bli att motivera sina beslut ordentligt.
 
De följer inte lagen om de gör sitt arbete slarvigt.
 
En myndighet eller tjänsteman
måste ge råd till sina kunder.
De måste bete sig sakligt.
 
De måste respektera de grundläggande rättigheterna
och de mänskliga rättigheterna.
 
JO behandlar inte anonyma klagomål,
du måste alltså uppge ditt namn i klagomålet.
 
JO behandlar inte ditt klagomål
om det handlar om något
som hände för mer än två år sedan.
Men om ärendet är väldigt allvarligt
kan JO behandla det,
trots att det har gått mer än två år.
 
JO behandlar inte ditt klagomål
om ärendet håller på att behandlas i en domstol.
 
JO behandlar inte ditt klagomål
om ärendet ännu inte är avgjort
eller om du fortfarande kan ansöka om ändring
hos myndigheterna.
 
JO behandlar inte ditt klagomål
om ärendet inte hör till JO:s behörighet.