När kan du få hjälp av JO?

Om du tror att en myndighet inte har följt lagen
kan du be JO om hjälp.
 
Om en myndighet inte har utfört sitt uppdrag 
kan du be JO om hjälp.
 
Om man har låtit bli att respektera
de grundläggande rättigheterna
eller de mänskliga rättigheterna
kan du be JO om hjälp.