Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna sköter sina uppgifter

Responsive Image

Justitieombudsmannen övervakar att du behandlas bra och rättvist.

Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna följer lagen och att dina rättigheter tillgodoses.

Justitieombudsmannen är landets högsta laglighetsövervakare och utses av riksdagen.

 

Vem som helst kan ta kontakt

Vem som helst kan ta kontakt med justitieombudsmannen, om en myndighet

 • har handlat mot lagen,

 • försummat sina uppgifter eller

 • kränkt någons grundläggande fri- och rättigheter. Edit.

Justitieombudsmannen övervakar bland annat:

Myndigheter:

 • statens ämbetsverk och inrättningar (t.ex. skatteverket)

 • kommunens ämbetsverk och inrättningar (t.ex. grundskolor och daghem, barnhem, skolhem och vårdinrättningar, hälsovårdscentraler...)

Tjänstemän:

 • poliser

 • socialarbetare

 • läkare vid hälsovårdscentralen

 • lärare i grundskolan

 • intressebevakare

 • byggnadsinspektörer

 

Privata företag:

Justitieombudsmannen övervakar sådana privata företag som kommunen eller staten köper tjänster av, t.ex. familjehem.

Responsive Image

Justitieombudsmannen övervakar genom att

 • undersöka klagomål som skickats till justitieombudsmannen

 • själv ta upp missförhållanden till undersökning

 • göra inspektioner vid ämbetsverk och inrättningar

Cirka 8000 klagomål

 

Varje år får justitieombudsmannen ta emot cirka 8000 klagomål. En stor del av dessa gäller socialskyddet, hälsovården, polisen, fängelser, domstolar och undervisningsmyndigheter.

Exempel på situationer där justitieombudsmannen har ingripit:

Responsive Image

Skola:

 • Rektor och lärare ingrep inte i mobbning.

Läs mer.

Polisen:

 • Polisen stängde in barn i ett låst rum.

Läs mer.

Barnhem:

 • Alla barn straffades för vad ett barn hade gjort.

Läs mer.