Vi finns i Lilla parlamentet i Helsingfors

Justitieombudsmannens kansli finns i riksdagens tillbyggnad Lilla parlamentet i Helsingfors.
 
Postadress
Riksdagens justitieombudsmans kansli
00102 Riksdagen
 
Gatuadress
Justitieombudsmannens kansli
Arkadiagatan 3, vån. 2
Helsingfors 10
Öppet vardagar kl. 9–16
 
Ingången är tillgänglig.
I nedre entréhallen finns en säkerhetskontroll.
Responsive Image

Telefon och e-post

Responsive Image
Telefon 
09 4321 (riksdagens växel)
 
Kansliets registratorskontor
09 432 3381
 
E-post
oikeusasiamies@eduskunta.fi
 
Skyddad e-post
(för sekretessbelagda och känsliga ärenden)
https://turvaviesti.eduskunta.fi
 
Skriv följande e-post i fältet för mottagare:
oikeusasiamies@eduskunta.fi

Vad gäller ditt ärende?

Har du frågor om hur man klagar?

Kontakta justitieombudsmannens kanslis rådgivande jurist, tfn (09) 4321 (riksdagens växel) 
Vill du träffa honom eller henne personligen? Boka tid per telefon eller e-post: oikeusasiamies@eduskunta.fi
 
Den rågivande juristen ger inte råd i andra ärenden och kan inte säga på förhand hur behandlingen av klagomålet slutar.
 

Vill du veta hur ditt klagomål framskrider? 

Om du har lämnat in ett klagomål och vill veta hur behandlingen av det framskrider, ring kansliets registratorskontor på tfn (09) 432 3381

Ska du skicka papper till kansliet?

Du kan skicka papper i anslutning till ett klagomål per post, som bilaga till ett e-postmeddelande eller som bilaga till klagomålsblanketten.
 
Använd skyddad e-post, om du skickar sådan papper som innehåller sekretessbelagd eller annars känslig information (t.ex. hälsouppgifter). Skriv följande e-post i fältet för mottagare: oikeusasiamies@eduskunta.fi

Webbplats

Responsive Image