Polisen låste in barn

Vad hände?

Polisen hade tagit fast barn i åldrarna 8, 12 och 15 år eftersom de misstänktes för snatteri. Barnen togs till polisstationen.

Vid polisstationen hade man ”för att lugna ner situationen” placerat barnen i ett låst rum tills deras föräldrar kom och hämtade dem.

Var gjorde justitieombudsmannen?


Justitieombudsmannen gav poliserna en anmärkning eftersom de hade brutit mot lagen.

Det hade inte varit nödvändigt att låsa in barnen eftersom de inte försökte lämna polisstationen.

Alla barn har rätt till frihet och integritet