Ungdomars telefonanvändning begränsades

telefon

Vad hände?

Vid ett barnhem fick ungdomarna inte använda sina telefoner eller ringa till sina vänner.

De fick hålla kontakt med sina anhöriga via en gemensam telefon.Personalen övervakade användningen av telefonen, men inte innehållet i samtalen.

Vad gjorde justitieombudsmannen?

Justitieombudsmannen ansåg att barnhemmet fick övervaka ungdomarnas användning av sina telefoner mer än vanligt, eftersom barnen hade svåra problem.

Barnen fick hålla kontakt med sina anhöriga via en gemensam telefon. Regeln gällde alla barn.


Alla barn har rätt till kontakt med sina anhöriga

Barnets anhöriga är åtminstone barnets föräldrar och syskon, vanligen också mor- och farföräldrarna, övriga släktingar och pojk- eller flickvännen.