Klagomål till riksdagens justitieombudsman

 

Fyll i alla punkter markerade med en stjärna (*).
 
Berätta varför du anser att du har behandlats fel eller orättvist.

 

OBS! Den text som du har skrivit i blanketten sparas inte. Texten försvinner därför om du lämnar sidan.

 

Web Form

Klagomål till Finlands JO
Attachment size limit exceeded.

Det finns problem med formuläret.

Efternamn*: Det här fältet är obligatoriskt.
Förnamn*: Det här fältet är obligatoriskt.
Adress*: Det här fältet är obligatoriskt.
Postnummer*: Det här fältet är obligatoriskt.
Postanstalt*: Det här fältet är obligatoriskt.
Vem anser du har handlat fel? Var behandlades du illa?* (t.ex. socialarbetare, lärare) *: Det här fältet är obligatoriskt.
Vad hände? *: Det här fältet är obligatoriskt.
Var?*: Det här fältet är obligatoriskt.
När? *: Det här fältet är obligatoriskt.
Vad mer vill du berätta om det som hände? *: Det här fältet är obligatoriskt.
Har ärendet redan avgjorts? *: Det här fältet är obligatoriskt.
Får vi berätta för dina föräldrar?: Det här fältet är obligatoriskt.

Kontaktuppgifter

Uppgifter om klagomålet

För vem har du berättat?

Om det inte går att utreda ärendet utan tillstånd av dina föräldrar/din vårdnadshavare, kommer någon från justitieombudsmannens kansli att kontakta dig och dikutera saken med dig.

Bilagor

Om du klagar på ett myndighetsbeslut, bifoga beslutet eller en kopia av det. Du kan också skicka bilagor per post. Bilagor som skickats per post returneras senare. Du kan skicka max. tre bilagor via den elektroniska blanketten. Den totala storleken får inte vara större än 10 Mb. Tillåtna filformat: .pdf, .doc, .txt, .jpg, .odt.