Barnets rättigheter är en viktig del av justitieombudsmannens arbete

Riksdagen har önskat att justitieombudsmannen beaktar barnets rättigheter i sin bedömning av all myndighetsverksamhet som har konsekvenser för barn.

Klagomål på barnskyddet 

Justitieombudsmannen undersöker cirka 300 klagomål som gäller barn varje år. Oftast gäller de barnskyddsmyndigheter. 
 
Ofta kommer barnets rättigheter upp i ärenden som gäller hälso- och sjukvård, undervisning, polisen och domstolar.

Inspektioner av skolor och anstalter

Justitieombudsmannen gör inspektioner vid till exempel dagvården, skolor, skolhem och barnskyddsenheter. 
 
Under sina inspektioner fäster justitieombudsmannen särskild uppmärksamhet vid barnens förhållanden på anstalterna. 

Är du orolig för ett barn?

Om du är orolig för ett barn eller ungdom kan du lämna in ett klagomål till justitieombudsmannen i ett ärende som gäller barnet. Du kan också lämna in ett klagomål för barnets räkning. 
 
Justitieombudsmannen kan däremot inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter om ett barn till utomstående parter.

Mer information på nätet eller från kansliet

På justitieombudsmannens webbplats finns mer information om hur och om vad man kan klaga och hur klagomålet framskrider. 
Det finns även en klagomålsblankett på webbplatsen.
 
Ett minderårigt barn eller en minderårig ungdom kan också själv klaga hos justitieombudsmannen.
 
Mer information på nätet
Mer information från kansliet
Klagomålsblankett
Responsive Image