Också barn och unga kan lämna in klagomål till justitieombudsmannen

  • Blir du mobbad i skolan, men ingen bryr sig?
  • Behandlar läraren dig ojust?
  • Fick du inte den vård du hade behövt?
  • Straffade skolan dig för något som någon annan hade gjort?
  • Utsätter barnhemmet dig för förödmjukande behandling?
  • Bryr sig socialarbetaren inte om dina problem?
Eller har någon annan tjänsteman eller myndighet behandlat dig orättvist?
Responsive Image

Är svaret ja?


Om svaret är ”ja”, ta kontakt med justitieombudsmannens kansli och berätta vad som har hänt.

Vi utreder saken och om justitieombudsmannen behöver ingripa.

Varför ska jag klaga till justitieombudsmannen?

Responsive Image

Du kan lämna in ett klagomål till justitieombudsmannen om du anser att du har behandlats illa eller orättvist till exempel i skolan eller på barnskyddsanstalten.

 

Du kan också klaga om du till exempel:

  • Inte har fått den vård vid hälsovårdscentralen som du hade rätt till

  • Blivit tvungen att vänta för länge på service eller svar från en myndighet...

Men först...

Först lönar det sig naturligtvis att försöka reda ut saken med en lärare eller en annan vuxen som kan hjälpa dig.

Och sen

Du kan ringa till justitieombudsmannens kansli och be om råd.

Tfn: 09 4321 (på numret svarar 'eduskunta – riksdagen').

Säg att du vill prata med justitieombudsmannens kansli.