Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Polisen .

BJO Sakslin i ledningen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter
Oklart vilken myndighet som ska verkställa domar om att avliva farliga djur
Helsingfors socialverk tillämpade lagen felaktig
Ogrundade frihetsberövandenbör gottgöras
BJO undersöker femton kommuners förfaranden
Människovärdig behandling och principen om minsta olägenhet gäller också myndigheters information
Biträdande JO Sakslins beslut ledde till skatteåterbäringar
BJO Sakslins åtalsförordnande ledde till att en utmätningsman dömdes till böter
Tingsrätterna har konstaterat lagstridigheter vid sex husrannsakningar
Helsingfors har ordnat flera logiplatser för bostadslösa
BJO Sakslin påskyndar förbättring av situationen för barn som anlänt till Finland utan vårdnadshavare
Fullmäktiges beslut om rökförbud för personalen verkställdes lagstridigt
Fullmäktiges beslut om rökförbud för personalen verkställdes lagstridigt
Möten med ombud ordnades på ett lagstridigt sätt
Jäving polis får inte utreda brottmisstankar
Överberläggning försårar verkställighet av häktning i Vanda fängelse
Polisinrättningar kritiseras för fel vid husrannsakningar
Husrannsakan får inte göras i hemlighet
Tullen borde ha korrigerat felaktiga bilskattetabeller och beskattningsbeslut
Tammerfors stads rekryteringsförbud stred mot jämlikhetskravet och diskrimineringsförbudet
Karleby stad förfor felaktigt då den stödde vissa riksdagskandidaters valkampanj
Polisen handlade lagstridigt, då den förbjöd att använda gängväst
Biträdande JO: Ingen kritik mot återbäring av moms på bilskatt