Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Polisen .

Biträdande JO Sakslin: Skatteförvaltningen förbisåg klienternas rättigheter
En pågående domstolsbehandling begränsade informationen om Liechtenstein-beslutet
Biträdande JO Sakslin undersöker finansministeriets och Tullens förfarande i samband med bilbeskattningen
Biträdande justitieombudsmannens beslut ledde till gottgörelse
Bostadsklagomål behandlades bristfälligt
Skatteförvaltningen agerade olagligt vid beskattning av personer som investerat i en bank i Liechtenstein
BJO: Donationen som polisen fickär inte problemfri
Polischef klandras för Kiakkovieras-yttrande
Två klander av biträdande justitieombudsman mot ARA
Avrundningen av rundradioskatten är problematisk för småinkomsttagare
Befolkningsregistrets anteckning om modersmål är inte avgörande för rätten till dagvård på samiska
Tjänstledigheter för arbete hos gruvbolag kan äventyra tilltron till tjänstmännens opartikshet
Kommunen bör ordna grundläggande utbildning för alla barn som är bosatta i den
Hund får inte leta efter narkotika på allmän plats
Pressmeddelande: Tillståndsärenden hos polisen måste kunna skötas även utan tidsbeställning
Förbud mot snusanvändning på arbetsplatser baserade inte på lag
Undersökningsledarens sak är att besluta on information
Gallen-Kallela-Siréns opartiskhet äventyrad vid beredningen av Guggenheimprojektet
Det är skäl att justera bestämmelserna om temporärt körförbud
Polisen måste övervaka den privata säkerhetsbranschen noggrannare
Polisen borde förbättra sina anvisningar om förhindrande an barnkapning
Avgångstillstånd för skrotfartyget Onyx bröt inte mot Finlands internationella förpliktelser
Kommunerna måste värna om de grundläggande rättigheterna
Bättre sändningstid för tv-nyheter på samiska
Skatteåterbäring får inte utmätas utan meddelande till gäldenären
BJO Sakslin ber om utredning av äldreomsorgen i Esbo
Vandas förfarande i ett barnskyddsärende föranleder inga åtgärder