Statistik över klagomål/coronavirus och undantagstillstånd

Inkomna klagomål : 1561

Avgjorda klagomål : 1240

Egna initiativ : 34

Utlåtanden : 15

 

Populära förvaltningsområden:

  • Utbildning : 262
  • Socialvård : 153
  • Hälso- och sjukvård : 483
  • ANM:s förvaltningsområde : 94
  • De högsta statsorganen : 148
  • Brottspåföljdsområdet : 163

 

uppdaterad 28.6.2021