Statistik över klagomål/coronavirus och undantagstillstånd

 

Inkomna klagomål : 747

Avgjorda klagomål : 399

Egna initiativ : 21

Utlåtanden : 9

 

Populära förvaltningsområden:

  • Utbildning : 199
  • Socialvård : 100
  • Hälso- och sjukvård : 86
  • ANM:s förvaltningsområde : 84
  • De högsta statsorganen : 69
  • Brottspåföljdsområdet : 49

 

uppdaterad 22.9.2020