Statistik över klagomål/coronavirus och undantagstillstånd

Inkomna klagomål : 1777

Avgjorda klagomål: 1551

Egna initiativ : 36

Utlåtanden : 15

 

Populära förvaltningsområden:

  • Utbildning : 262
  • Socialvård : 154
  • Hälso- och sjukvård : 524
  • ANM:s förvaltningsområde : 94
  • De högsta statsorganen : 169
  • Brottspåföljdsområdet : 169

 

uppdaterad 26.10.2021