Statistik över klagomål/coronavirus och undantagstillstånd

Inkomna klagomål : 1524

Avgjorda klagomål : 1187

Egna initiativ : 32

Utlåtanden : 15

 

Populära förvaltningsområden:

  • Utbildning : 252
  • Socialvård : 182
  • Hälso- och sjukvård : 374
  • ANM:s förvaltningsområde : 120
  • De högsta statsorganen : 147
  • Brottspåföljdsområdet : 145

 

uppdaterad 28.6.2021