Statistik över klagomål/coronavirus och undantagstillstånd

Inkomna klagomål : 1223

Avgjorda klagomål : 819

Egna initiativ : 26

Utlåtanden : 14

 

Populära förvaltningsområden:

  • Utbildning : 248
  • Socialvård : 172
  • Hälso- och sjukvård : 213
  • ANM:s förvaltningsområde : 92
  • De högsta statsorganen : 134
  • Brottspåföljdsområdet : 112

 

uppdaterad 6.4.2021