Sökhjälp

Sök och söksyntax

Sökfrågan använder följande specialtecken:

+ - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \

Söka efter nyckelord och sökfraserna

I den mest använda och enklaste sökmetoden bildas sökordet från ett eller flera ord. Om du anger mer än ett ord är det tillräckligt att en av dem finns i ärendet.

Om de alla måste finnas i dokumentet, lägg till ett specialteckent&& : Till exempel Helsingfors && administration.

Om du använder dubbla citattecken genererar sökmotorn  endast träffar som innehåller de orden i exakt samma ordning (frassök).

Du kan också lägga till ett plus- eller minustecken framför orden eller fraser. Orden med plus måste hittas och de med minus får inte hittas i avgörandet. Till exempel +tullen -polis* matchar med avgöranden som har ordet "tullen" men inte ord som börjar med "polis".

Söka med hjälp av jokertecken

När du söker kan du använda * och ? för att söka efter delar av ord. Frågetecken (?) ersätter vilket tecken som helst. Asterix (*) ersätter många eller inga tecken.  Till exempel både Björn?borg och Björnebo* matchar med Björneborg.

Fuzzy sökning

Fuzzy sökning (fuzzy search, approximativ sökning). tillåter dig att hitta avgöranden även om sökordet är felstavat eller ord som har felstavats vid beskrivning av filen. Man kan använda fuzzy tecken när du uppger ett sök. Använd ~ -tecken  efter ordet du misstänker är felstavat. Till exempel Burkina Fasos huvudstad är Ouagadougou. Om du gör sökningen med ordet Ougadapougou~, får du resultatet där Ouagadougou är rätt stavat.