Publikationer

Riksdagens justitieombudsman lämnar årligen till riksdagen en berättelse över sin verksamhet. JO kan också lämna särskilda berättelser till riksdagen om ärenden som denne finner vara av betydelse.
Broschyren Klaga hos JO? innehåller information och blanketten för den som vill anföra klagomål.

Nationell förebyggande mekanism mot tortyr