Kontaktinformation

 

Besöksadress
Arkadiagatan 3, 2. våningen, Helsingfors
Justitieombudsmannens kansli är öppet för kundbesök
må - fre kl. 9 - 16.
 
Kunderna bör ha möjlighet att bestyrka sin identitet av säkerhetsskäl
 
Postadress, telefon, e-post
Riksdagens justitieombudsmans kansli
00102 Riksdagen
Telefon: 09 *4321
Fax: 09 432 2268
E-post: ombudsman@riksdagen.fi
 
Kundtjänst

Råd om hur man gör ett klagomål
Rådgivande jurist, tfn 09 4321 (riksdagens växel)
Ett personligt besök hos rådgivande juristen kräver tidsbeställning.
Juristen ger ingen juridisk rådgivning och kan inte ta ställning till slutresultatet av ett klagomål.
 
Förfrågningar om hur handläggningen av klagomålet framskrider:
registratorskontoret, tfn 09 432 3381

Skyddad förbindelse
Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.
Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.