$layout.getHTMLTitle($locale)

Så här fyller ni i klagomålsblanketten

  • fyll i alla obligatoriska fält som är markerade med en asterisk (*)
  • motivera varför ni anser förfarandet vara lagstridigt
  • om ni inte vill fylla i denna nedanstående elektroniska blankett, så kan ni fylla i en pdf-blankett och skicka den per post
Ni kan också skriva klagomålet med ett vanligt skrivprogram och kopiera in texten i blankettfälten (Ctrl+c och Ctrl+v).
OBS! Blanketten kan inte memorera den ifyllda texten. Om ni lämnar sidan töms blanketten.

Vilka uppgifter ska hållas hemliga?

Klagomålsblanketten förmedlades via skyddad nätförbindelse Sänd inga sekretessbelagda uppgifter eller annars känsliga uppgifter med vanlig e-post, utan använd i stället den skyddade förbindelsen. 

> Läs mera: Skyddad förbindelse

 
 
 

 

* = Obligatoriska fält
Klagomål till Finlands JO
Attachment size limit exceeded.

Det finns problem med formuläret.

Efternamn*: Det här fältet är obligatoriskt.
Förnamn*: Det här fältet är obligatoriskt.
Adress*: Det här fältet är obligatoriskt.
Postnummer*: Det här fältet är obligatoriskt.
Postanstalt*: Det här fältet är obligatoriskt.
1. Myndighet, tjänsteman eller annan myndighetsutövare vars verksamhet Ni kritiserar. *: Det här fältet är obligatoriskt.
2. Om Ert klagomål gäller en myndighets förfarande, som Ni anser vara lagstridigt, ber vi Er i korthet beskriva - vems eller vilkas förfarande Ni kritiserar? * - händelseförloppet * - när? * - var? * - annat *: Det här fältet är obligatoriskt.
3. Varför anser Ni att beslutet eller förfarandet är lagstridigt? *: Det här fältet är obligatoriskt.
4. Har Ni klagat eller överklagat hos någon annan myndighet i denna sak? * - vilken myndighet? * - när? * - är ärendet redan avgjort? *: Det här fältet är obligatoriskt.

Kontaktuppgifter

Närmare information

Bilagor