Hoppa till innehåll

JO övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. JO övervakar också andra som sköter offentliga uppdrag.

I sitt arbete bevakar JO särskilt att de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras. Dessutom ingår det i JO:s uppgifter att övervaka polisens använding av teletvångsmedel och täckoperationer. Enligt riksdagens önskemål bevakar JO också barnens rättigheter.

JO övervakar lagligheten först och främst genom att undersöka klagomål från allmänheten. Dessutom kan JO undersöka missförhållanden på eget initiativ.

JO inspekterar också ämbetsverk och inrättningar, i synnerhet fängelser, garnisoner och andra slutna inrättningar. JO följer sålunda upp behandlingen av fångar, personer som är intagna på inrättningar, beväringar och andra som fullgör sin militärtjänst och hur fredsbevarande personal behandlas.

JO:s uppgifter finns inskrivna i grundlagen och i lagen om riksdagens justitieombudsman.


Finlands grundlag
Lag om riksdagens justitieombudsman