Framställningar 2014

 
Tammerfors stad kränkte en lärares yttrandefrihet
19.12.2014, Dnr 5342/2013 (på finska)
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om servicesedel
27.2.2014, Dnr 4512/2012 (på finska)
 
 
 
Patienter i anstaltsvård har rätt till munvård
14.2.2014, Dnr 2977/2012 (på finska)
 
 
Brister i testpersonens rättssäkerhet vid ett drogtest
14.2.2014, Dnr 3554/2012 (på finska)